Sunday, October 29, 2017

PAKEJ PENULISAN ISI KARANGAN

PERENGGAN 2 – IDEA UTAMA 1
A1 = IU - Sebagai pembuka tirai diskusi yang pertama …….
KK = Izharlah bahawa ….
PERENGGAN 3 – IDEA UTAMA 2
A1 = IU – Jika ditinjau dari perspektif yang lain …….
KK = Ijmallah bahawa ….
PERENGGAN 4 – IDEA UTAMA 3
A1 = IU – Marilah kita capahkan lensa perbincangan dengan indicator bahawa …….
KK = Pendek kata bahawa ….
PERENGGAN 5 – IDEA UTAMA 4
A1 = IU – Dalam erti kata yang lebih komprehensif …….
KK = Dek itu, ….
PERENGGAN 6 – IDEA UTAMA 5
A1 = IU – Pujangga zaman Tuk Nadur berkajang kain ada mengungkapkan bahawa lain padang lain belalang, lain orang lain ragam. Sehubungan dengan itu …….
KK = Tuntasnya bahawa ….

 LATIHAN  

Hidupan liar di Malaysia menghadapi ancaman kehilangan habitat yang semakin musnah. Banyak kawasan habitat haiwan liar di Malaysia seperti serangga dan mamalia telah musnah akibat pencemaran dan pembangunan. Kawasan habitat haiwan-haiwan ini yang dahulunya luas kini semakin sempit. Contohnya, kawasan paya yang ada di sekitar kawasan Tasik Cini Pahang yang menjadi habitat kepada ratusan jenis serangga burung, didapati mengecil sebanyak 1.5% pada setiap tahun akibat akibat kerja-kerja penambakan tanah untuk projek perumahan. Banyak kawasan hutan dan kawasan tanah tinggi yang menjadi tempat tinggal mamalia seperti harimau, badak sumbu, dan gajah diancam pembalakan haram dan aktiviti pertanian ladang. Kesannya, banyak haiwan liar terpaksa bersaing dengan manusia untuk mendapatkan tempat tinggal. Konflik ini selalunya dimenangi manusia. Haiwan yang kehilangan habitat berisiko mengalami pertumbuhan yang terencat dan berhadapan dengan masalah kepupusan.

No comments:

Post a Comment