Tuesday, September 25, 2018

PT3 - SISTEM EJAAN YANG BETUL

Salah

Betul

catit
cendikiawan
cap (tera/cetak)
dailog
definasi
deligasi
deraf
efisyen
ehsan
ekslusif
ekspot
emel
empatbelas
engkar
fax
Febuari
forklift
gambarajah
gantirugi
garispanduan
gelak ketawa
gembeleng / gembeling
geraf
gulong
gunatanah
hajjah
hakmilik
hapuskira
hurmat
ia-itu
ibu mu
ibubapa
ibupejabat
ibusawat
ide
iktizam
impot
injin
inspekter
insuran
Insyaallah / insya Allah
intipati
isipadu
istihar
istirehat
janakuasa
jasabaik
jawatan kuasa
jiwa-mu
Johor Bharu
jualbeli
juwita
kadhi
kakilima
kampong
kapitalisma
kaptain
karenah (ragam)
kawalselia
ke 5 / ke V
kelendar / kelender
kemaskini
keredhaan
keretapi
kerinting
kerja sama
kerjatanah
kertaskerja
keunikkan
kianat
ko-kurikulum
kolestrol
komersil
komplek
kontingen
Kota Bharu
kuatkuasa
lagenda
lakun
lalulintas
lanskap
lapuran
latarbelakang
lebel
lebuhraya
lencungan
leukimia
liberalisma
lojik
losyen
maksima
manafaat
masaalah
mee
mekanisma
membasoh
mempamirkan
memperolehi
menaik-tarafkan
menakibatkan
mencatit
mengambilkira
mengenengahkan
mengenepikan
mengswastakan
mengujudkan (mengadakan)
mengwujudkan
mentera
menukarguna
merbahaya
minima
munshi
nasionalisma
oditorium
olah raga
olih
optima
organisme
otomatik
otomobil
pamir
papantanda
paspot
patriotisma
pehak
pelancung (pelawat)
pemerosesan
pemilekan
pemgembala
pengemblengan
pengstrukturan
penguatkuasa
pengubahmilik
pengwartaan
pensil
perabut
pergerakkan
perihatin
perlabelan
perlaburan
perlancaran
perlesanan
perletakan
pertunjukkan
pesaraan
pesiaran
pilihanraya
pindahmilik
pinggan mangkok
plan
profession
prosidur
protin
rekabentuk
catat
cendekiawan
cap
dialog
definisi
delegasi
draf
efisien
ihsan
eksklusif
eksport
e-mel
empat belas
ingkar
faks
Februari
forklif
gambar rajah
ganti rugi
garis panduan
gelak ketawa
gembleng
graf
gulung
guna tanah
hajah
hak milik
hapus kira
hormat
iaitu
ibumu
ibu bapa
ibu pejabat
ibu sawat
idea
iltizam
import
enjin
inspektor
insurans
insya-Allah
inti pati
isi padu
isytihar
isytirahat
jana kuasa
jasa baik
jawatankuasa
jiwamu
Johor Bahru
jual beli
juita
kadi
kaki lima
kampung
kapitalisme
kapten
kerenah
kawal selia
ke-5 / V (awalan ke tidak diperlukan untuk angka roman)
kalendar
kemas kini
keredaan
kereta api
keriting
kerjasama
kerja tanah
kertas kerja
keunikan
khianat
kokurikulum
kolesterol
komersial
kompleks
kontinjen
Kota Baharu
kuat kuasa
legenda
lakon
lalu lintas
landskap
laporan
latar belakang
label
lebuh raya
lencongan
leukemia
liberalisme
logik
losen
maksimum
manfaat
masalah
mi
mekanisme
membasuh
mempamerkan
memperoleh
menaiktarafkan
mengakibatkan
mencatat
mengambil kira
mengetengahkan
mengetepikan
menswastakan
mewujudkan
mewujudkan
mantera
menukar guna
berbahaya
minimum
munsyi
nasionalisme
auditorium
olahraga
oleh
optimum
organisma
automatik
automobil
pamer
papan tanda
pasport
patriotisme
pihak
pelancong
pemprosesan
pemilikan
penggembala
penggemblengan
penstrukturan
penguat kuasa
pengubah milik
pewartaan
pensel
perabot
pergerakan
prihatin
pelabelan
pelaburan
pelancaran
pelesenan
peletakan
pertunjukan
persaraan
persiaran
pilihan raya
pindah milik
pinggan mangkuk
pelan
profesion
prosedur
protein
reka bentuk

No comments:

Post a Comment