Tuesday, September 4, 2018

latihan Sang Gembala Kuda

Sajak Sang Gembala Kuda

Praktis 1.
1. Nyatakan dua simbol kekuasaan sang gembala kuda.
[2 markah]
  • cemeti
  • Suara yang kuat
2,Pemimpin ialah seorang yang berkuasa di negaranya.
Pada pendapat anda, bagaimanakah seorang pemimpin mengukuhkan kekuasaannya?
[3 markah]
  • Mewujudkan undang-undang yang ketat
  • Membina sebuah bangunan yang agung
  • Mengiktiraf dirinya sebagai pemimpin berkuasa mutlak
3. Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak tersebut.
[4 markah]
  • Keberanian – sang gembala kuda berani memacu kuda peliharaannya
  • Tanggungjawab – sang gembala kuda memberi kuda peliharaannya makan jerami
  • Kegigihan – sang gembala kuda gigih menunggang kuda tanpa letih
  • Ketabahan – sang gembala kuda tabah menghadapi kesakitan yang ditanggungnya.

2 comments: