Sunday, May 5, 2019

SANG GEMBALA KUDA

Modul Praktis Komsas Tingkatan 4 dan Jawapan (1)

Praktis 1.
1. Nyatakan dua lambang kekuasaan sang gembala kuda.
[2 markah]
  • cemeti
  • Suara yang kuat
Image result for gembala kuda tingkatan 4
2,Raja ialah simbol kekuasaan sesebuah negara.
Pada pendapat anda, bagaimanakah raja mengukuhkan kekuasaannya?
[3 markah]
  • Mewujudkan undang-undang yang ketat
  • Membina sebuah bangunan yang agung
  • Mengiktiraf dirinya sebagai raja berkuasa mutlak
Image result for gembala kuda

3. Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam sajak tersebut.
[4 markah]
  • Keberanian – sang gembala kuda berani memacu kuda peliharaannya
  • Tanggungjawab – sang gembala kuda memberi kuda peliharaannya makan jerami
  • Kegigihan – sang gembala kuda gigih menunggang kuda tanpa letih
  • Ketabahan – sang gembala kuda tabah menghadapi kesakitan yang ditanggungnya.
Related image

No comments:

Post a Comment