Thursday, February 8, 2018

UJIAN 1

SOALAN YANG MUNGKIN DITANYA DALAM UJIAN 1

TATABAHASA

1. AYAT SONGSANG
2. SUBJEK DAN PREDIKAT
3. POLA AYAT
4. AYAT PASIF DAN AYAT AKTIF
5. SAMBUNG AYAT - PISAH AYAT
6. KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN
7. KESALAHAN BAHASA DAN KATA ISTILAH

KOMSAS

1. SYAIR BERBUAT ISTANA ZAMAN DAHULU
2. AHMAD MUTTAWAKKIL
3. HIPERTENSI
4. ERTI HIDUP BERERTI

No comments:

Post a Comment