Saturday, February 17, 2018

ANALISIS RUMUSAN 2005 - 2017

SPM
SKOP SOALAN
PERKATAAN YANG SESUAI DITUKAR UNTUK PENDAHULUAN
JUN  2005Cara-cara mengurus tekanan dan kepentinganpengurusan tekanan kepada individulangkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
NOV 2005
Faedah-faedah hidup berjiran dan cara-caramemupuk semangat kejiranan
manfaat/kepentingan/ kelebihan/kebaikan 
JUN  2006
Kelebihan kerja berpasukan dan cara-carapemimpin membentuk kerja berpasukan.
faedah/ manfaat/kepentingan/ kebaikan/ keberkesanan 
NOV 2006
Cara-cara melahirkan masyarakat berbudi bahasa dan kesan terhakisnya amalan berbudi bahasa dalam masyarakat
langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha/ pendekatan/ strategi 
JUN 2007
Kepentingan terumbu karang di Malaysia dankaedah pemuliharaannya
faedah-faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
NOV 2007
Tindakan mengatasi masalah disiplin murid di sekolah dan kesan masalah itu kepada negara.
usaha-usaha/ cara-cara/ kaedah-kaedah/langkah-langkah/ pendekatan/ teknik-teknik/ strategi
JUN 2008
Faedah membaca dan cara-cara menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat.

manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan
NOV 2008
Faedah-faedah penerokaan angkasa lepas  dancara-cara untuk menarik minat masyarakat terhadap bidang penerokaan angkasa lepas
  manfaat/ kepentingan/ kebaikan/  
  kelebihan
JUN 2009
Punca-punca  keracunan makanan dan kesan-kesan keracunan makanan..
  faktor-faktor /sebab-sebab
NOV 2009
Kepentingan  tidur dari segi saintifik dan cara-cara mengatasi masalah sukar tidur
  faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
JUN 2010
Kesan pemanasan global dan sebab-sebabmasyarakat kurang mengambil berat terhadap fenomena ini
 implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
 
NOV 2010
Kebaikan makan coklat dan cara-cara memajukan industri coklatmanfaat/ kepentingan/ faedah/ 
  kelebihan
JUN 2011
Kepentingan berpeluh kepada manusia dan cara-cara menggalakkan masyarakat melibatkan diri dalam aktiviti yang mengeluarkan peluh. faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
 
NOV 2011
Kepentingan bahasa kebangsaan dan masalah-masalah yang dihadapi untuk memperkasakan bahasa kebangsaan faedah/ manfaat/ kelebihan/ kebaikan
JUN 2012
Ciri-ciri perunding yang berkesan dan usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran berunding. sifat-sifat
NOV 2012
Faktor-faktor pemilihan Malaysia sebagai destinasi pelancongan kesihatan dan faedah-faedah industri pelancongan kesihatan kepada negara kita.
 punca/sebab-sebab
JUN 2013
Khasiat cendawan terhadap kesihatan manusia dan usaha-usaha memajukan perusahaan cendawan
faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
NOV 2013
Kepentingan hutan bandar dan cara-cara mengekalkan hutan bandar
faedah/manfaat/kelebihan/kebaikan
JUN
2014
Faktor-faktor obesiti dan kepentingan mengawal berat badan
punca/sebab-sebab
NOV 2014
Peranan kaunselor dan langkah-langkah menggalakkan murid mendapatkan khidmat kaunselor.Tanggungjawab/sumbangan/tugas
JUN
2015
Cara-cara menjalani kehidupan berkualiti pada hari tua dan sebab-sebab warga tua perlu dihargai.
usaha-usaha/kaedah-kaedah/langkah-langkah
NOV 2015
Punca-punca berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat dalam penggunaan air  faktor-faktor /sebab-sebab
JUN 2016
Kesan-kesan penggunaan telefon pintar dalam kalangan murid dan peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan telefon pintar anak-anak.implikasi/impak/akibat/keburukan/natijah
NOV. 2016
Cara-cara memupuk semangat patriotisme dalam kalangan remaja dan kepentingan memupuk semangat patriotisme.
usaha-usaha/kaedah-kaedah/langkah-langkah
JUN 2017
Cara-cara menguruskan kewangan dan peranan pelbagai pihak mendidik masyarakat supaya berberlanja secara berhemat.
usaha-usaha/kaedah-kaedah/langkah-langkah
NOV 2017
Faedah-faedah pembelajaran Komponen Sastera (KOMSAS) dan cara-cara pihak sekolah menarik minat murid mempelajari KOMSAS.manfaat/ kepentingan/ kebaikan/ kelebihan

No comments:

Post a Comment