Thursday, October 6, 2016

Soalan Percubaan Phor Tay

1103/2                                            SMJK PHOR TAY                                      Modul BM SevaSPM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2016
Tingkatan 5                                       BAHASA MELAYU 2                Masa : 2 ½ jam

ARAHAN
Kertas soalan ini mengandungi empat soalan.  Jawab semua soalan. Jawaban bagi Soalan 2(b),  Soalan 2(c), Soalan 2(d) dan Soalan 4   berdasarkan teks Komponen Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.

Soalan 1 : Rumusan
[ 30 markah ]

Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang inisiatif-inisiatif membendung kejadian jenayah dan kekangan-kekangan untuk membendungnya . Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

     Peningkatan indeks jenayah seperti pembunuhan menggunakan senjata api yang semakin berleluasa sekarang merupakan fenomena baharu dan telah membimbangkan pelbagai pihak serta seharusnya memberi semua pihak isyarat bahawa adegan ini bukan lagi adegan layar biru yang sering kita tonton di panggung wayang. Pelbagai lapisan rakyat bertanggungjawab untuk membantu pihak berkuasa untuk membanteras jenayah. Dengan adanya persefahaman ini akan menyedarkan penjenayah bahawa mereka tidak terlepas daripada tindakan undang-undang selepas melakukan jenayah.
     Kita harus menyedari bahawa kegiatan jenayah dapat berlaku di mana-mana sahaja. Oleh itu, pemilik bangunan harus memasang kamera litar tertutup di premis mereka. Tindakan seperti ini menggambarkan sikap ambil tahu terhadap keselamatan premis dan penghuninya. Di samping itu, pihak polis sepatutnya menempatkan lebih banyak anggota di lokasi yang sering berlaku jenayah. Jika kekurangan anggota, maka tidak ada salahnya Polis Diraja Malaysia atau PDRM mengambil langkah menambah anggota pada pelbagai peringkat. Antaranya termasuklah mengambil pesara polis berkhidmat secara kontrak untuk membantu usaha membendung penularan amalan jenayah yang semakin berleluasa.  Peningkatan bilangan anggota itu semestinya diikuti oleh langkah PDRM menambahkan kelengkapan yang mencukupi dan petugas bekerja dengan cekap. Perkara ini sewajarnya berlaku serentak dengan langkah kerajaan memperbanyak pusat latihan polis untuk menambah anggota baharu dari semasa ke semasa.
     Kejadian jenayah di negara kita semakin meningkat khususnya yang melibatkan kejadian pecah rumah yang bukan sahaja untuk mencuri barang berharga malah sanggup membunuh pemilik rumah. Kejadian kes ragut yang berlaku di tepi jalan dan di bank turut meningkat.  Kita tidak mahu rakyat diselubungi kebimbangan untuk keluar dari rumah. Untuk memerangi jenayah ini, pemimpin masyarakat perlu menyuntik sikap sensitif memerangi jenayah dalam kalangan rakyat. Umpamanya, rakyat digalakkan saling berinteraksi dan mengambil tahu apa-apa yang berlaku di sekeliling mereka. Atas kesedaran tersebut, kita menerima baik inisiatif PDRM mewujudkan Unit Rondaan Bermotosikal atau Rakan Cop sempena program Bersatu Perangi Jenayah yang melibatkan kawasan perumahan pada pelbagai peringkat kerana hal ini dapat menarik rakyat supaya berganding bahu dengan pihak polis untuk membanteras jenayah.
     Kejadian jenayah , kalau dibiarkan akan menjadi barah dalam masyarakat yang aman sebelum ini. Untuk membanterasnya hingga akar umbi, rakyat mestilah sanggup tampil untuk memberikan maklumat tentang kejadian jenayah kepada pihak berkuasa. Tindakan ini merupakan langkah yang paling berkesan bagi memudahkan pihak berkuasa mengambil tindakan segera terhadap penjenayah.

                                         (Dipetik dan diubah suai daripada rencana  “Sikap Ambil Tahu
                                                           Mampu Membendung Kes Jenayah”, Berita Harian )
                       
Soalan 2 : Pemahaman
[ 35 markah ]

Soalan 2 (a) –  Petikan Umum
Baca petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

                                                                          
(i)    Berikan maksud diselubungi kebimbangan dalam petikan terrsebut.     [ 2 markah ]
                                                                                                                                                                             
(ii)   Nyatakan kes jenayah yang lazim berlaku di negara ini.                         [ 3 markah ]
                                                                                                   
(iii)  Kejadian jenayah yang semakin berleluasa akan mengakibatkan pelbagai kesan.
        Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya kes jenayah tidak
        ditangani? 
        Huraikan dua kesan.                                                                                [ 4 markah ]                                                                                                                         
                                                                                                                                                                              
                            
Soalan 2 (b) – Petikan Prosa Moden
Baca petikan drama di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

    PELAKON III : Bos, saya fikir perkara yang berlaku kepada Encik Domski tu bukan
                                lakonan lagi
    ARIF  : Bukankah dia dah kata, segala-galanya benar. Lakonan atau bukan lakonan
                semuanya betul. Semuanya kehidupan.
    PELAKON II  : Tapi bos, lakonan ke atau bukan lakonan ke, takkan kita nak biarkan saja,
               nak tengok saja orang tu berguling-guling di atas lantai tu? Jom kita pergi tengok.
    ( Mereka menolong AZMIR : memicit-micit belakang badan dan kepalanya. Darah masih  
    mengalir di pipi AZMIR.)
    AZMIR : Kita sambung balik yang tadi, ya ?
    PELAKON II  : ( Kepada PELAKON I ). Setelah hampir pecah kepala, dia masih ingat
               tentang hujahnya.
    PELAKON III : Agaknya makin dihantukkan kepalanya, makin kuat ingatannya.
    PELAKON I    : Betul ke ?
    PELAKON II  : Kalau nak tau cubalah tengok !
          ( Perhatian mereka terarah kepada AZMIR apabila dia mula bersuara )
    AZMIR : Selepas orang itu menghantukkan kepalanya ke lantai, maka darah merah pun mengalirlah membasahi pipinya. Sesiapa yang menyaksikan kejadian itu pasti menyatakan bahawa orang yang menghantukkan kepalanya ke lantai itu ialah orang gila, Orang yang siuman tentu tidak berbuat demikian. Orang yang  menonton tidak tahu bahawa orang yang menghantukkan kepalanya ke lantai itu sebenarnya sedang mengalami dan menderita suatu kesakitan yang tidak tertanggung, yang tak terucap dengan kata-kata lagi. Kata-kata sudah kehilangan makna. Kata yang bermakna adalah dengan menghantukkan kepalanya ke lantai. ( Kesemua mereka terpegun mendengar penjelasan AZMIR).
 Apakah saya sudah menjawab soalan saudara ? ( Sambil tersenyum  ke arah PELAKON I )
PELAKON I  :  ( Semacam kagum bercampur bingung sambil menganggukkan kepalanya perlahan-lahan) . Ya, terima kasih.

                                      Dipetik daripada drama “Bukan Gila” oleh Sharif Shaary  dalam
                                                  Antologi Sejadah Rindu,  Dewan Bahasa dan Pustaka)


(i)     Apakah reaksi para pelakon setelah melihat Azmir menghantukkan kepalanya ke lantai
         sehingga berdarah?                                                                                           [2 markah ]                                                                                                 
                                                                                                                                 
(ii)    Pada pendapat anda, apakah tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh seseorang
         apabila berhadapan dengan orang gila?                                                            [ 3 markah ]

(iii)   Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan drama dan satu latar
         masyarakat lain yang terdapat dalam keseluruhan drama ini.                          [ 4 markah ]


Soalan 2 (c) – Petikan Prosa Tradisional
Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

     Maka ada seorang anak Seri Bija Diraja, Tun Umar namanya, terlalu berani, kelakuannnya gila-gila bahasa. Maka disuruhkan oleh Bendahara Paduka Raja suluh perahu Siam itu. Maka Tuan Umar pun pergilah dengan sebuah perahunya olang-oleng. Telah bertemu dengan perahu Siam yang banyak itu, maka dilanggarnya sekali, dua tiga buah perahu Siam alah, lalu ia terus ke sebelah; maka ia berbalik, dilanggarnya pula yang lain, itu pun dua tiga buah perahu Siam alah. Maka Tun Umar pun kembalilah. Maka orang Siam terlalu hairan melihat kelakuan Tun Umar itu. Telah hari malam, maka Awi Dicu pun datanglah. Maka oleh Bendahara Paduka Raja segala pohon kayu bakau dan nyirih dan tumpu api-api itu sekaliannya disuruhnya tambati puntung api, telah dipandang oleh orang Siam api tiada terbilangnya lagi banyaknya, maka kata hulubalang Siam, “Terlalu banyak kelengkapan perahu Melaka ini, tiada terbilang lagi. Jikalau ia datang apa hal kita? Sedang sebuah perahunya tadi lagi tiada terlawan oleh kita.”
     Maka kata Awi Dicu, “Benarlah seperti kata kamu itu, marilah kita kembali sementara belum siang ini,” Maka segala orang Siam pun kembalilah.
                                                       Dipetik daripada ‘Burung Terbang Dipipiskan Lada’ dalam
                                                                 Antologi Sejadah Rindu , Dewan Bahasa dan Pustaka
(i)      Berikan maksud   kelakuannnya gila-gila bahasa .                                      [2 markah ]                                                                                                 
                                                                                                                                
(ii)     Nyatakan taktik peperangan yang dilakukan oleh  Bendahara Paduka Raja. [ 3 markah ]

(iii)    Pada pendapat anda, mengapakah Awi Dicu mengarahkan bala tenteranya kembali ke
          Siam?                                                                                                               [ 3 markah ]


Soalan 2 (d) – Petikan Gurindam
Baca petikan gurindam di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri

GURINDAM DUA BELAS ( Fasal yang Ketiga)
Apabila terpelihara mata,
Sedikit cita-cita.

Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.

Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan,
Daripada segala berat dan ringan.

Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tiada senonoh.

Anggota tengah hendaklah diingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.

Mohd Yusoff Md Nor dan Rahman Kaeh ( Penyelenggara)
Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul
Dewan Bahasa dan Pustaka

(i)    Berdasarkan gurindam di atas, apakah manfaat yang dapat diperoleh sekiranya kita
        memelihara penglihatan dan pendengaran?                                                 [ 2 markah ]
                                                                                                                                                                             
(ii)   Pada pendapat anda, bagaimanakah  cara untuk mengawal nafsu makan?  [ 3 markah ]
                                                                                                   
(iii)  Huraikan dua nilai yang terdapat dalam gurindam tersebut                        [ 4 markah ]
             


    
Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan.
                                                                                                     
(a)    Tulis satu ayat bagi setiap kata di bawah ini untuk  menunjukkan bahawa anda
         faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan
         menukarkan imbuhan , atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa
         atau nama khas.
          (i)     menelan                                         (iv)    menghirup
          (ii)    menggigit                                       (v)    meneguk
          (iii)   mengunyah                                    (vi)   membaham
                                                                                                                          
                                                                                                                        [ 6 markah ]    
                                                                                                                       
(b)   Tukarkan ayat pasif di bawah kepada ayat aktif tanpa mengubah maksud asalnya

        (i)    Hubungan mesra yang sedia terjalin antara rakyat pelbagai kaum pasti dapat
                dieratkan oleh sambutan rumah terbuka ketika hari perayaan.   

        (ii)   Masa dan tenaga telah kami korbankan untuk menyiapkan projek yang diberikan
                oleh guru.  

       (iii)  Nelayan asing yang mencerobohi zon penangkapan ikan secara haram telah ditahan 
               oleh pegawai imigresen ketika bot mereka tiba di Tanjung Pagar.          
                                                                                                                  
                                                                                                                             [ 6 markah  ]

(c)     Dalam petikan  di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan dari
          segi imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.Bagi setiap ayat, anda
          tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan
          imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

         (i)     Pengarah syarikat itu telah menugaskan seorang juru ukur untuk menyukat
                  perluasan tanah terbiar di Kampung Aman.

        (ii)    Anggota keselamatan mengetatkan kawalan di segenap pelusuk bandar itu kerana
                 kejadian penceroboh yang berlaku baru-baru ini.

        (iii)   Pusat hiburan dan snooker itu telah diberi amaran agar dipendekkan masa
                 operasinya.
                                                                                                                                 
                                                                                                                            [ 6 markah  ](d)     Dalam petikan  di bawah ini, terdapat satu kesalahan penggunaaan kata atau istilah   
          dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.
          Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan
          penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin 
          ayat itu semula.

          (i)      Ibu memuji keelokan kuih seri muka yang dibuat oleh saya kelmarin.

         (ii)     Sesetengah penonton yang tidak berpuas hati telah membaling objek seperti botol
                   air bila para pemain gagal memasukkan gol.

         (iii)    Kejatuhan harga komuniti getah dan kelapa sawit telah menjejaskan pendapatan
                   golongan para petani.
                                                                                                                              [ 6 markah  ]

(e)     Lengkapkan peribahasa di bawah dan salin semula keseluruhan peribahasa tersebut.

          (i)  _________________________, jangan berumah di tepi pantai
         (ii)  _________________________, lautan dalam jangan diduga
        (iii)  _______________________, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri.
        (iv)  Alang-alang menyeluk pekasam ______________________________ .
         (v)  Masuk kandang kambing mengembek, _________________________ .
        (vi)  Orang berbudi kita berbahasa , ________________________________.
                                                                                                                                [ 6 markah  ]

Soalan 4 : Novel
[ 15 markah ]

Jawab soalan-soalan di bawah bersasarkan novel-novel yang berikut :

(i)    Jendela Menghadap Jalan karya Ruhani Matdrin
(ii)   Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayip

(a)   Huraikan dua persoalan kasih sayang yang terdapat dalam sebuah novel yang telah
       anda pelajari.                                                                                                     [ 7 markah ]

(b)  Watak sampingan banyak membantu watak utama dalam sesebuah penceritaan.
       Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu perwatakan watak
       sampingan dalam setiap novel.                                                                        [ 8 markah ]

                                                                                                                                                             
Disediakan oleh:                               Disemak oleh :                            Disahkan oleh:

_______________                           ____________                             _____________
( Sevalingam )                                                    ( GOH LEAN SEE )                                  (LIM LAY HONG)

                                                                            Ketua Bidang Bahasa                          Penolong Kanan Pentadbiran                                                                                                                                                              

No comments:

Post a Comment