Thursday, October 6, 2016

6 cara penulisan pengenalan rumusan SPM

Soalan 1 : Rumusan (30 markah)
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca(K1) berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara(K2) untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Enam cara untuk menulis pendahuluan rumusan
Cara 1
Petikan membincangkan sebab-sebab berkurangnya bekalan air bersih di negara kita. (2m)
 Cara 2
Petikan membincangkan sebab-sebab negara kita berkurangnya bekalan air bersih. (2m)
 Cara 3
Petikan membincangkan sebab-sebab berkurangnya bekalan air bersih dan langkah-langkah untuk mengatasi maslaah kekurangan air bersih. (2m)
Cara 4
Rumusan ini membincangkan sebab-sebab berkurangan bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat menggunakan air. (2m)
Cara 5
Petikan membincangkan sebab-sebab berkurangnya bekalan air bersih dan cara-cara menyedarkan masyarakat supaya berhemat menggunakan air. (1m)
Cara 6
Petikan / Rumusan ini membincangkan sebab-sebab berkurangnya bekalan air bersih. (1 m)Isi Tersurat
-         Fokus K1
-         Ayat gramatis
-         Salin teks
-         1 isi 1 ayat
Isi tersirat
     -     Focus K2
     -     Ayat gramatis
Kesimpulan

2 unsur -  cadangan & harapan

No comments:

Post a Comment