Wednesday, March 7, 2012

WATAK

Jenis Watak
1. Watak utama / watak protagonis
- Watak utama memainkan peranan
penting dalam sesebuah karya
-
Watak utama muncul dalam sebahagian besar peristiwa
penting sesebuah novel
-Watak utama dalam novel ini ialah
Azfa Hanani.
2. Watak sampingan
- Watak sampingan menyokong
tindak-tanduk watak utama untuk melengkapkan cerita
-
Kemunculan watak sampingan tidak sekerap watak utama
- Antara watak sampingan dalam novel ini ialah Tengku
Mazran, Kak Syafinaz, Datin Maziah, Tengku Datuk Makmur, Tengku Ellina, Tengku
Muzaffar dan Ekran.
3. Watak Antagonis
-
Watak antagonis sentiasa menimbulkan konflik dengan watak
utama.
-
Watak antagonis dalam novel ini ialah Laili yang memusuhi
Azfa Hanani.
4. Watak Bulat / Watak Bundar
- Watak ini merupakan watak utama yang menepati sifat
manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- Dalam novel ini, Azfa Hanani
merupakan watak Bundar,
-
Azfa Hanani memiliki sifat-sifat yang ada pada manusia biasa. Misalnya, dia
berasa takut/malu jika tindakannya sering ‘meminjam’ buku-buku rujukan SPM dari
perpustakaan akan diketahui orang.
-
Azfa Hanani juga berasa tersinggung apabila dihina. Contohnya, tindakan Datuk
Tengku Makmur mencampakkan wang ‘upah’ penyamarannya itu ke atas katil telah
menyinggung perasaan Azfa Hanani.
5. Watak Pipih
-
Watak ini merupakan watak sampingan yang hanya dipusatkan
pada suatu aspek sifat atau fikirannya.
-
Watak ini tidak kompleks dan tidak
berkembang.
- Antara watak pipih dalam novel ini ialah Tengku Ellina
yang merupakan saudara dua pupu Tengku Murni dan menolong Azfa Hanani
menyesuaikan diri di Sekolah Menengah Taman Sari.
6. Watak Dinamik
-
Watak dinamik berubah, sama ada dari segi psikologi atau
dari segi aksi-aksi yang berlaku dalam plot.
-
Perubahan yang berlaku mungkin daripada kurang baik menjadi yang baik atau
sebaliknya.
- Contoh watak dinamik dalam novel ini ialah Tengku
Muzaffar. Dia pada mulanya sering menunjukkan sikap syak wasangka terhadap Azfa
Hanani. Dia juga memandang rendah terhadap orang yang kurang berada. Namun
akhirnya, dia telah berubah dan insaf atas perbuatannya terhadap Azfa Hanani.
Tengku Muzaffar mula berjinak-jinak dengan masjid dan mengikuti pengajian agama
di situ.
7. Watak Statik
- Watak statik tidak mengalami
sebarang perubahan tingkah laku atau fikiran dari awal hingga ke akhir
cerita.
-
Contoh watak statik dalam novel ini ialah Kak Finaz
(Syafinaz).

No comments:

Post a Comment